Tuổi Mậu Thìn hợp hướng nào? GIA QUYẾN AN KHANG – VẠN THỌ TƯỜNG

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm

Tuổi Giáp Tuất 1984 hợp hướng nào CÔNG DANH TẤN TỚI

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm

Tuổi Nhâm Tuất hợp hướng nào giúp ĐA LỘC – ĐA TÀI – ĐA PHÚ QUÝ?

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm

Chọn hướng bếp tuổi Đinh Tỵ – NHIỀU MAY MẮN – TÀI LỘC

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm

Tuổi Tuất hợp hướng nào giúp TRỌN LỘC TÀI – MÃI AN KHANG?

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm

Tuổi Bính Tý hợp hướng nào BÌNH AN TÀI LỢI TIẾN?

2 Tháng Ba, 2023

1. Phong thuỷ tuổi Bính Tý Năm sinh dương lịch: 1996 (19/02/1996 – 06/02/1997). Âm lịch: Bính Tý Quẻ mệnh: Nam mạng: Cung Tốn, mệnh Mộc, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ mạng: Cung Khôn, mệnh Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Niên mệnh (Ngũ hành): Thủy (giản hạ thủy – nước cuối nguồn). 2. Nam tuổi […]

Xem thêm