KHÁCH SẠN AN THỊNH

Chủ đầu tư: Khách sạn An Thịnh

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 1000m2

Số tầng: