BIỆT THỰ – VINHOME RIVERSIDE

Chủ đầu tư: Mr Long

Địa chỉ: Vinhome riverside - Long Biên

Diện tích:

Số tầng:

NHÀ PHỐ LÊ TRỌNG TẤN – HÀ ĐÔNG

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Hà Đông

Diện tích: 250

Số tầng: 5

NHÀ PHỐ ANH HUYÊN – THẠCH THẤT

Chủ đầu tư: Mr Huyên

Địa chỉ: Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: 4

NHÀ PHỐ – CAO BẰNG

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Cao Bằng

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI TAM DƯƠNG – VĨNH PHÚC

Chủ đầu tư: Mr Dương

Địa chỉ: Tam Dương - Vĩnh Phúc

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI NINH BÌNH

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI NON NƯỚC – NINH BÌNH

Chủ đầu tư: Chú Hưng

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI BÍCH NGŨ

Chủ đầu tư: Chú Ngũ

Địa chỉ: Thạch Thất - Hà Nội

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI BẮC GIANG

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Bắc Giang

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI ĐOAN HÙNG – PHÚ THỌ

Chủ đầu tư: Anh Nhất

Địa chỉ: Đoan Hùng - Phú Thọ

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

BIỆT THỰ MAHATAN – VINHOME HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: Anh Sang

Địa chỉ: Vinhome Hải Phòng

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

BIỆT THỰ ANH DỤC – LONG BIÊN

Chủ đầu tư: Anh Dục

Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật