KHÁCH SẠN MELIA – XÃ ĐÀN

Chủ đầu tư: Khách Sạn Melia

Địa chỉ: 224 Xã Đàn - Hà Nội

Diện tích: 1000m2

Số tầng: 10

RESOFT MINH CHÂU

Chủ đầu tư: Minh Châu

Địa chỉ: Quan Lạn - Quảng Ninh

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

RESOFT TAM CỐC

Chủ đầu tư: Resoft Tam Cốc

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

NHÀ PHỐ ANH DŨNG BẮC GIANG

Chủ đầu tư: Mr Dũng

Địa chỉ: Yên Dũng - Bắc Giang

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: 4

NHÀ PHỐ CHÚ HOÀNG QUÁN THÁNH

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Quán Thánh - Hà Nội

Diện tích: 80m2

Số tầng: 5

NHÀ PHỐ LÊ TRỌNG TẤN – HÀ ĐÔNG

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Hà Đông

Diện tích: 250

Số tầng: 5

NHÀ PHỐ ANH HUYÊN – THẠCH THẤT

Chủ đầu tư: Mr Huyên

Địa chỉ: Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: 4

NHÀ PHỐ – CAO BẰNG

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Cao Bằng

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI TAM DƯƠNG – VĨNH PHÚC

Chủ đầu tư: Mr Dương

Địa chỉ: Tam Dương - Vĩnh Phúc

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI NINH BÌNH

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI HÀ NAM

Chủ đầu tư: đang cập nhật

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật

LÂU ĐÀI NON NƯỚC – NINH BÌNH

Chủ đầu tư: Chú Hưng

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: đang cập nhật

Số tầng: đang cập nhật